покрик

  • 21крик —     КРИК1, разг. шум, разг. сниж. вопеж, разг. сниж., груб. ор, разг. сниж., груб. оранье     КРИКЛИВОСТЬ, голосистость, громогласность, шумливость, шумность, разг. сниж. горластость     разг. КРИКУН, разг. горлопан, разг. крикуша, разг. сниж.… …

    Словарь-тезаурус синонимов русской речи

  • 22вигук — (голосно вигукнуте слово, фраза / звук, який передає певне почуття), викрик, оклик, крик, покрик, поклик, погук …

    Словник синонімів української мови

  • 23крик — I (сильний різкий звук голосу), покрик, гук, репет, зіпання, скрик (раптовий, уривчастий); гримання (погрозливий звук); лемент, лементування (перев. із плачем); виск, вереск, верескотня, верещання (пронизливий, різкий звук); зойк (перев. із… …

    Словник синонімів української мови